##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลางจำนวน 300 กิโลกรัม ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลางจำนวน 300 กิโลกรัม ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลางจำนวน 300 กิโลกรัม

ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ผู้แทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกในสัตว์ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ณ สำนักงาน ป.ป.ส.

ภาพข่าว:สำนักงาน ป.ป.ส.

##เดชา     อุ่นขาว     รายงาน

Related posts