##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##กต.ตร.กทม.ด้านสังคม เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga Awards ครั้งที่ 1/2562

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##กต.ตร.กทม.ด้านสังคม เข้ารับประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga Awards ครั้งที่ 1/2562

องค์กรสื่อมวลชนหลายแขนง ผนึกกำลัง จัดงานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ Maha Nāga Awards – 2019 ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2562 โดยมีหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งมีบุคคลสำคัญจากนานาชาติ ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน ข้าราชการ เข้ารับการประทานรางวัล จำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเมื่อวันที่ (23 พ.ย.62) ที่ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ“องค์กร บุคคล ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบดีเด่น” Maha Nāga Awards – 2019 (ครั้งที่ 1) ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ข่าวศาสนา สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี หนังสือพิมพ์สยามชน หนังสือพิมพ์โมเดิร์นไทม์นิวส์ สำนักข่าวโอเอ็นบีนิวส์ และ สื่อมวลชนอีกหลายแขนง ได้ร่วมใจจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี พ.ศ.2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทุกสาขาอาชีพ ผู้เป็นต้นแบบดีเด่นแห่งปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป และเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบดีเด่นแห่งปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนที่ทำงานได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

ภายในงาน ได้บุคคลสำคัญจากนานาชาติ ทั้งพระภิกษุ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีรับการถวายและรับการประทานรางวัลในครั้งนี้ อาทิ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย วัดไตรมิตรฯ) พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม พระเทพคุณาภรณ์ พระเทพปริยัติ พระเทพปริยัติโมลี พระเมธาวินัยรส พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (หลวงพ่อประทวน วัดถ้ำดาวเขาแก้ว สระบุรี) พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (หลวงพ่อบุญรอด สุรินทร์) อาจารย์พระดร.อิงดะกะ กรรมการมหาเถรสมาคมพม่า พระภัตตันตะสุขมิงตะ (เจ้าสุคำ) หลวงพ่อ ภัตตันตะ เดวิ่งดะ จากพม่า พระอาจารย์ NHEB TAT เลขาสมเด็จสังฆราชของประเทศกัมพูชา พระอาจารย์ KEO CHANTHA เจ้าคณะจังหวัดกัมปงสปือ ประเทศกัมพูชา พระอาจารย์ OKEKANSA ประธานชมรม มอญช่วยมอญ เป็นต้น Phra Khru Suwanvaranukul Phra Khru Arthorn Dhammakhosith จากมาเลเซีย

บุคคลสำคัญจากทุกสาขาอาชีพ อาทิ พระองค์เจ้าฤทธีราวงค์ ศรีสุวัสดิ์ เอกอัครราชทูตผู้พิทักษ์ สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์ แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา หม่อมเจ้าศรีสุวัสดิ์ ปัญญามุนี หม่อมเจ้าศรีสุวัสดิ์ สิทธิแคน จากกัมพูชา หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธุ์ ว่าที่ร้อยตรีหม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร หม่อมหลวงพรรณพิมล ชยางกูร หม่อมหลวงพรวรรณ นันทวรรณ หม่อมหลวงจรัลพงษ์ จรูญโรจน์ หม่อมหลวงสุรชัย สุประดิษฐ์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ MR.LACH BOUNLIM รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศกัมพูชา DR.KHAMSOUK KEOVONGSAY รองอธิบดีกรมวิจิตรศิลป์ กระทรวงแถลงข่าวศิลปวัฒนธรรมและท่องเที่ยว สปป.ลาว Mr.Sorphom Ouk เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย Mr.Ali Hashimi Fazel President of Iran -Thailand Business Center Mr.Isa Shumali Imam Hussain Foundation from Kuwait Mr.SOMCHAI CHATRY The President OF Thai-Napali Association (T.N.A.) นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นาวสาวนิลุบล รังษิธรรมานุกูล ผู้อำนวยสำนักงานพุทธมณฑล พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ พลเอก ชัยพัฒน์ ธีรธำรง พลเอก ดิฐฐ์ภพ ไก่แก้ว พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ พลโท อัครชัย จันทรโตษะ พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ นายจำนง รัตนกูล Mr.Ali Hashimi FazelPresident of Iran -Thailand Business Center Mr.Isa Shumali Imam Hussain Foundation from Kuwait Dr.Gagan Malik ซุปเปอร์สตาร์ชาวอินเดีย พระเอกหนังซีรีย์หนุมาน และพระพุทธเจ้า Mr.CHILASAK SAYSANITH ศิลปิน นักร้อง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.สมบัติ เมทะนี ดร.สรนันทน์ ร.เอกวัฒน์ ทอม ดันดี เกศริน เอกธวัชกุล โย่ง เชิญยิ้ม ทองก้อน ตลกนานาชาติ สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย ทศพล หิมพานต์อาจารย์หนุ่ม ภูไท ศิริพร อำไพพงษ์ สัญญา พรนารายณ์ รังษี เสรีชัย สวนสน มนต์สวรรค์ น้ำอ้อย พรวิเชียร นายวารินทร์ สัจเดว ว่าที่ร้อยตรีธนัท ชัชวาลย์ นายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมชนสันติสุขไทย-อินเดีย ดร.พรทิพย์ วงศ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม คุ ณสุมาลี นภกรีกำแหง ที่ปรึกษากต.ตร.กทม.ด้านสังคม ดร.กฤษณา หาระสาร อนุ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รางวัลบุคคลต้นแบบ ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

สื่อมวลชน นายเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าวภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าว ที นิวส์ 77jowo -คมชัดลึก คอลัมนิสต์ ลุ่มเจ้าพระยา หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายอมรเดช ชูสุวรรณ ผู้สื่อข่าว โพสต์ทูเดย์ นางสาวสายสวรรค์ ขยันยิ่ง นางนพขวัญ นาคนวล (จุ๋ม ปอยเด้ง) นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ นางสาวปภาอร พรมเลิศ นายบุญมา ศรีหมาด นายณัฐพล รื่นถวิล นายกฤษฏ์ บุณประพฤทธิ์ (แจ๊ส สยาม) อาจารย์น้อย หมวกแดง นายพงษ์ปรีชา กิตติพันธ์เมธี ดีเจซาบะ นันทวันรับสาขาบุคคลต้นแบบ ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น

ภาพยนตร์ รายการทีวี zoomzoom variety ลาวสตาร์ แชนแนล ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ สถานีโทรทัศน์ ฟ้าให้ทีวี สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคม กลุ่มสามัคคี มีน้ำใจ ใส่ใจสังคม องค์การพิทักษ์ชาติธำรงไทย เป็นต้น

##เดชา     อุ่นขาว    รายงาน

Related posts