เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบทุนการศึกษา สนับสนุนเยาวชนเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย มอบทุนการศึกษา สนับสนุนเยาวชนเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อวันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย นายอุดม กันเกตุ ประธานที่ปรึกษานายอำเภอวังน้อย นายปริญญา โกวพัฒนกิจ หัวหน้ากองบริหาร รวมทั้งผู้บริหาร โรงไฟฟ้าวังน้อย ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ โดยมี นางพิริยา เสนะรัตน์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย รวมทั้งคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาในระดับสูง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ หอประชุม 109 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับ โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้าใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 โรงเรียน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 โรงเรียน และจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน จำนวน 114 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา 70 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 44 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 136,000 บาท ซึ่งโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้จัดมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 22 ปี

ทั้งนี้ โรงเรียนในเขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) โรงเรียนวัดธรรมจริยา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) โรงเรียนวัดศรีประชา โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนกลางคลอง 27 โรงเรียนคอตันคลอง 27 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ โรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียนบ้านลำแดง โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) และโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ โรงเรียนในเขตอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ โรงเรียนวัดอู่ข้าว โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม โรงเรียนวัดเจริญบุญ และโรงเรียนวัดมูลเหล็ก และโรงเรียนในเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

##เดชา     อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว /เดย์ไทม์นิวสฺออนไลน์// รายงาน

Related posts