##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลักดันให้สุรากลั่นเต่าเล่าจากข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลักดันให้สุรากลั่นเต่าเล่าจากข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอบางซ้าย เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จับมือกับหอการค้าอยุธยา และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว.เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนชาวบ้านของตำบลเต่าเล่าเป็นวิสาหกิจชุมชนสุรากลั่นบ้านเต่าเล่า นำข้าวเจ้าพันธุ์ กข 41 ของเกษตรกรอำเภอบางซ้ายที่มีการปลูกว่าหมื่นไร่ ผลิตเป็นสุราพื้นบ้าน

ซึ่งขณะนี้ผ่านขั้นตอนของจังหวัดฯ สรรพสามิตจังหวัดฯ และพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมผลิตออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด สาธารณรัฐประชาชนจีนสนใจสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก หลังจากลงพื้นที่เข้าท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน ขณะที่ตลาดในประเทศจะนำออกจำหน่ายตามโรงแรม รีสอร์ท พร้อมผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว

สำหรับสุรากลั่นเต่าเล่า นอกจากจะทำจากข้าวเจ้าแล้ว ยังมีส่วนผสมของมะกอก ที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันในพื้นที่ จะเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอม ส่วนกล่องบรรจุภัณฑ์จะทำจากผักตบชวา มีประวัติความเป็นมาของเต่าเล่า ซึ่งผู้บริโภคจะทราบทุกขั้นตอนของที่มาทั้งหมดภายใต้ชื่อ “เต่าเล่าอโยธยา”
.
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา    อุ่นขาว     ผู้ดูแลเว็ปไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

Related posts