##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##แสดงความยินดีกับนายอำเภอบางปะอิน ในโอกาสเข้ารับรางวัลชนะเลิศ นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562 จากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์## ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##แสดงความยินดีกับนายอำเภอบางปะอิน ในโอกาสเข้ารับรางวัลชนะเลิศ นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562 จากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

วันที่  1 ธันวาคม  2562  นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ในโอกาสเข้ารับรางวัลชนะเลิศ นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2562 จากท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

##เดชา     อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

Related posts