##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “Smart Surveyor goal to Smart Treasury 4.0” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการสำรวจ และทักษะการบริหารที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีอุมดการณ์ คุณธรรมจริยธรรม ความรักชาติ ทัศนคติ ที่ดีต่ออาชีพตนเอง และรักความยุติธรรม มีความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญและลึกซึ้ง และสามารถสนับสนุนภารกิจอื่นๆ เมื่อได้รับการร้องขอ โดยไม่เสียภารกิจของหน่วยงาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 462 คน ณ โรงแรม ทีซิกไฟว์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี

Cr. เว็บไซต์กรมธนารักษ์

##เดชา    อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

Related posts