##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##“ผู้ว่า พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน” ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากไร้และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน อำเภอบางซ้าย

เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##“ผู้ว่า พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน” ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากไร้และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน อำเภอบางซ้าย

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบทุนการศึกษาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ “ผู้ว่า พานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน “จากนั้นได้มอบหมายให้นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอบางซ้าย

พาผู้นำไปร่วมกินข้าวเที่ยงกับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองต้น ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย มีการพูดคุยกับนักเรียนสอบถามปัญหาต่างของทางโรงเรียน เพื่อนำไปช่วยแก้ไข ตลอดทั้งสอบถามนักเรียนที่ไม่ได้กินข้าวเช้าก่อนมาโรงเรียน ซึ่งปรากฎว่าไม่มี ผลจากการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมคณะครู และนักเรียน มีความดีใจ ตื่นเต้น และมีความสุข ที่ได้กินข้าวกับนายอำเภอและผู้นำ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียน

##เดชา     อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts