##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง แสดงเจตนารมณ์ ชาวอยุธยาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง แสดงเจตนารมณ์ ชาวอยุธยาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน อยุธยา ก้าวข้ามโกง เดิน-วิ่ง แสดงเจตนารมณ์ ชาวอยุธยาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

โดยหลังจากทำพิธีเปิดงานแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ทางจังหวัดฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชาวอยุธยาไม่เอาการทุจริตในทุกรูปแบบ ในชื่อ “ก้าวข้ามโกง” ภายใต้แนวคิด สร้างพลังคนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง โดยหวังให้ชาวอยุธยาได้ตระหนัก ตื่นตัวกับพิษภัยจากการทุจริต ควบคู่กับการรักษาสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่งพร้อมกันในคราวเดียว

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา   อุ่นขาว    ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts