##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” โดยได้นิมนต์ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” โดยได้นิมนต์ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์

วันนี้ที่ชั้น 2 ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” โดยได้นิมนต์ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งท่านเป็นพระวิปัสนาธรรมะ

 

ผู้เป็นประทีปส่องทางให้ลูกศิษย์ทั่วประเทศ บำเพ็ญคุณประโยชน์บำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และนำธรรมะของพระพุทธองค์เผยแพร่สู่พุทธศาสนิกชนในวงกว้าง มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “อยู่เย็นเป็นสุข” พร้อมให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายธรรมได้ร่วมฝึกจิต ทำสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญา มีจิตผ่องใส ใจตื่นรู้ พิจารณาธรรม

สำหรับกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุขครั้งต่อไป จะจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อใด ติดตามได้ในแฟนเพจ Facebook, เว็บไซต์ และ LINE@Ayutthaya City Park

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 035-801-919 ต่อ 116,127, 130

เดชา – สุจินดา   อุ่นขาว   รายงาน

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

Related posts