##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึษาการเงินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึษาการเงินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน

นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึษาการเงินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนวัดบุญกันนาวาส โรงเรียนวัดไทรน้อย และโรงเรียนวัดปราสาททอง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

##เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รานงาน

Related posts