##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุ่นใจพลัส เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟมีความคุ้มครองจากระบบการประกันภัยในการเดินทางสัญจรด้วยรถไฟ

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุ่นใจพลัส เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟมีความคุ้มครองจากระบบการประกันภัยในการเดินทางสัญจรด้วยรถไฟ

นายธีรศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ประกันภัยอุ่นใจพลัส เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟมีความคุ้มครองจากระบบการประกันภัยในการเดินทางสัญจรด้วยรถไฟ

 

ทั้งนี้สำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกับชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่องให้แก่ สถานีรถไฟอยุธยา และตำรวจรถไฟอยุธยา เพื่อบริการประชาชนที่มาใช้บริการการเดินทางสัญจรด้วยรถไฟ พร้อมมอบกรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ให้กับพี่ น้อง ประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

##เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์อนไลน์” รายงาน

 

Related posts