##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเกษตรเคลื่อนที่ไตรมาสที่ 1 โดยมีนายวรชันย์ หลักกรด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภออุทัย ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เกษตรกรและ ยุวชนเกษตร ร่วมโครงการกว่า 300 คน ที่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายวรชันย์ หลักกรด กล่าว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการด้านการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และได้รับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร อย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของอำเภออุทัย

ทางด้าน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นการออกหน่วยบริการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริการ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้าน การเกษตรอย่างครบวงจร จึงเป็นโอกาสอันดี ที่เกษตรกร จะสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆด้านการเกษตร และเทคโนโลยีวิชาการเกษตรแผนใหม่ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น และเหมาะสม ที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ได้นำมาให้บริการแก่เกษตรกร และหวังว่าเกษตรกรที่มาในวันนี้ จะได้รับความรู้ ได้รับคำปรึกษาเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และพัฒนาด้านการผลิตให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปปฏิบัติปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน” รายงาน

Related posts