#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำตาเสา

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำตาเสา

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
นางสมศรี พันธ์เจริญวรกุล นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำตาเสา ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำตาเสา

ขอบคุณภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

Related posts