##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##กรมธนารักษ์ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ กฟผ. ในการส่งมอบที่ราชพัสดุบริเวณเขื่อนภูมิพล ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##กรมธนารักษ์ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ กฟผ. ในการส่งมอบที่ราชพัสดุบริเวณเขื่อนภูมิพล ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

กรมธนารักษ์ เดินหน้าเร่งเจรจาขอคืนที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (บางส่วน) ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของ กฟผ. เนื้อที่ประมาณ 16,193-2-03 ไร่ เพื่อนำไปดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

กรมธนารักษ์ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามส่งมอบที่ราชพัสดุ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (บางส่วน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และไร้ที่ดินทำกินของประชาชนตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ผ่านการรับรองสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐ หรือ ที่ราชพัสดุ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) กรมธนารักษ์ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งมอบที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (บางส่วน) ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนที่สูงเหนือกว่าระดับ 260.50 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) ตามแนวเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินในที่ราชพัสดุ จำนวน 7 ฉบับ เนื้อที่ประมาณ 16,193-2-03 ไร่ ซึ่งกรมธนารักษ์จะนำที่ดินแปลงดังกล่าว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารทรัพย์สินของประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุที่ไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์ ซึ่งครอบครองอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 ด้วยการจัดให้เช่าที่ถูกต้อง อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการส่งมอบพื้นที่ กรมธนารักษ์จะดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ กฟผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ราชพัสดุและข้อมูลจำนวนราษฎรที่ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล เพื่อนำไปแก้ปัญหาผู้ครอบครองที่ดินบริเวณ ดังกล่าว จำนวน 5,000 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “ผู้เช่า” ที่ราชพัสดุถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

#ธนารักษ์ประชารัฐ

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts