##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผนึกกำลังส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการกับงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการ

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผนึกกำลังส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการกับงานมหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม ที่ ตลาดต้องชม อุทยานหลวงปู่ทวด ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ คณะของนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และคณะของนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ได้ร่วมกันผนึกกำลังจัดงานส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้คนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 30 ธันวาคม 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17 00
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม กล่าวว่ากรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จับมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้พิการ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง และดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าส่งเสริมอาชีพคนพิการ”ในตลาดต้องชม
ทางด้าน นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอาชีพ การมีงานทำของคนพิการ เนื่องจากจะทำให้คนพิการมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนองของคนพิการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังจะทำให้คนพิการรู้สึกว่าตนองมีคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจในตนองและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น โดย ได้ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนพิการได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ ได้รับกาพัฒนาศักยภาพและมีพลังทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในการ ดำรงชีวิต

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

ถูกใจ กดไลน์ กดแชร์ ด้วยครับ

 

Related posts