#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เซเว่น อีเลฟเว่น – ซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารและครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ เซเว่น อีเลฟเว่น – ซีพีเอฟ ส่งมอบอาหารและครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ใ…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”ทำไว ทำจริง “อลงกรณ์”เผยโครงการ1กลุ่มจังหวัด1นิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารคืบหน้า ล่าสุด4จังหวัดพร้อมร่วมโครงการได้แก่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี สระบุรีและกาญจนบุรี “ยงวุฒิ”นัดประชุมเคาะ14พฤษภาคม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ “5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”ทำไว ทำจริง “อลงกรณ์”เผยโครงการ1กลุ่มจังหวัด1น…

Read More