#เดย์ไทม์นิววส์ออนไลน์ จัดใหญ่ “ตลาดนัดผ้าซิ่นสานใจ” ระดมจากทั่วประเทศมาโชว์ งาน”ตลาดนัดผ้าซิ่นสานใจ ครั้งที่ 9” ปีนี้ชมรมสานใจ สายใยผ้าซิ่น จัดใหญ่นำผ้าซิ่นจากทั่วประเทศมาโชว์และจำหน่าย รวมทั้งนำสินค้ามือสอง ของสะสมคนดังล้ำค่ามาจำหน่ายราคาถูก มีการแสดงแฟชั่นผ้าซิ่นไทย และประกวด”มิสสานใจ” โดยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่สนับสนุนผ้าไทย

#เดย์ไทม์นิววส์ออนไลน์ จัดใหญ่ “ตลาดนัดผ้าซิ่นสานใจ” ระดมจากทั่วประเทศมาโชว์ งาน”ตลาดนัดผ้…

Read More

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Wangnoi festival 2023 และงานกาชาดอำเภอวังน้อย อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่าง 2 – 12 พฤศจิกายน 10 วัน 10 คืน เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ดูแลกลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Wangno…

Read More