##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เอไอเอส จับมือ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เปิด “เอไอเอส ช็อป สาขา เทสโก้ โลตัส โรจนะ”เอไอเอสเปิดมิติใหม่ของการขยายงานบริการ จับมือ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เปิด เอไอเอส ช็อป สาขาเทสโก้ โลตัส โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##เอไอเอส จับมือ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เปิด “เอไอเอส ช็อป สาขา เทสโก้ โลตัส โรจนะ”เอไอเอสเปิดมิติใหม่ของการขยายงานบริการ จับมือ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) เปิด เอไอเอส ช็อป สาขาเทสโก้ โลตัส โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 9มกราคม 2562 : บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส และบริษัท เอส พีวี ไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดศูนย์บริการ “เอไอเอส ช็อป” (AIS SHOP) สาขา เทสโก้ โลตัส โรจนะ อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณพงษ์สันต์ โมพี่ ผู้จัดการซ่องทางค้าปลีก บริษัท เอสพีวีไอ จำกัด (มหาชน)และ
คุณกิตติ งามเจตนรมย์ หัวหนส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาคะภาคกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเอไอเอส ช็อปที่บริหารงานโดยพาร์ทเนอร์แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดของเอไอเอส รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ เอไอเอส ช็อป สาขา เทสโก้ โลตัส โรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ เป็นศูนย์บริการที่มี
ทีมงานมืออาชีพสำหรับแนะนำบริการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกไลฬสไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้า
ในยุคดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆ มากหมาย อาทิ ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ (Payment Kiosk) ซึ่ง
ติดตั้งบริเวณด้านหนเอไอเอส ช็อป เพื่ออำนวยความสะดวก โดยลูกค้าสามารถชำระและเติมเงินค่
โทรศัพท์มือถือ และค่สาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านตู้ชำระงินอัตโนมัตินี้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ แม้ช็อปจะปิด
ทำการก็ตาม รวมถึง Digital Product Arena ที่จัดเตรียมสินค้ไว้ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจ
ซื้อ โดยฟังก์ชันทั้งหมดสามารถตอบโจทย์การใชีวิตให้แก่ลูกค้าในยุคดิจิทัลได้ครบครัน

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

Related posts