##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ขนส่งอยุธยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร  “กร” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##ขนส่งอยุธยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร  “กร” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ชั้น 2  หน้า The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวประมูลทะเบียนรถหมายเลขสวย ครั้งที่ 11 หมวด กร ความหมาย ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย จำนวน 301 หมายเลข โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไซฟอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีอยุธยา นางชนิกา กันภัย รักษาการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรพล พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

นายไซฟอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 11 หมวดอักษร กร จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ชั้น 2 The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยหมวดอักษรที่นำออกประมูล “กร” นั้น อักษร ก หมายถึง  ก้าวหน้า และอักษร ร หมายถึง  รุ่งเรือง ร่ำรวย ซึ่งลักษณะของแผ่นป้ายเป็น Graphic ภาพเสมือนจริง สีสันสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพเจดีย์สามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โบราณสถานที่สำคัญ มีแม่น้ำ 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี ไหลมาบรรจบกันที่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพนาข้าว แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ภาพดอกโสนดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาพโรงงานแสดงถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาดเป็นฉากหลังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรม อันยาวนานและความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประมูล เพื่อนำรายได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกหลายอย่าง นอกจากนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น

ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอมหาราช ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 หรือลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน ณ ชั้น 2 The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3533-5432 – 33, มือถือ โทร.08-6445-3418, 0-3574-2693, 0-3535-2633 ในเวลาราชการ หรือโทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว   รายงาน

Related posts