##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##มูลนิธิพลังงานไทย สนับสนุน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##มูลนิธิพลังงานไทย สนับสนุน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิพลังงานไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพของเด็กไทยในวันนี้เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นการพัฒนาทรัพยากรของสังคม ทั้งในด้าน การส่งเสริมการศึกษา การมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา การพัฒนาโรงเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ในโรงเรียนต่างๆ การจัดค่ายเยาวชน ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ และ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
สำหรับในปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นวันสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งองค์กรท้องถิ่นต่างๆได้ร่วมจัดงานวันเด็ก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ เป็นประจำทุกปี

มูลนิธิพลังงานไทย ได้ให้ความสำคัญ และ ร่วมสนับสนุนการจัดงานในหลายพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายมงคล เสือน้อย นายมุนาวุฒิ เศลาอนันต์ นายเขมวัฒน์ คุ้มภัย นางสาวกิติมา บุญเพ็ง ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ของ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อบต. ตลิ่งชัน อบต.บ่อตาโล่ อบต.ประสาททอง อบต.บ้านหว้า อบต.บางประแดง อบต. สามเรือน อบต.วัดยม อบต.ตลาดเกรียบ อบต.บ้านแป้ง อบต.บ้านพลับ อบต.เกาะเกิด เทศบาลตำบลบางปะอิน เป็นต้น

ทั้งนี้ อบต.ต่างๆจะได้จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งเด็กนักเรียนและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครอง เตรียมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีกิจกรรมการละเล่น การแจกของขวัญ จับรางวัล การแสดง และการจัดนิทรรศการความรู้ และการเป็นเด็กดี มีคุณธรรมและห่างไกลยาเสพติด เป็นต้น
นายมงคล เสือน้อย ผู้ประสานงาน มูลนิธิพลังงานไทย กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ มีนโยบายในการพัฒนาสังคม ซึ่งเด็กเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญกลุ่มหนึ่งที่มูลนิธิฯ มีกิจกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆเช่นการศึกษา การกีฬา และการดูแลสุขภาพต้านภัยยาเสพติด ฯลฯ วันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนให้ความสำคัญต่อเด็กเยาวชน ครอบครัว และ ชุมชน จะดีได้เริ่มต้นจากเด็กเยาวชนซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไปในการพัฒนาประเทศของเรา มูลนิธิพลังงาน ให้ความสำคัญอย่างมาก และ ยินดีร่วมสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของชุมชนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ต่อไป

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts