##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์## บ้านปูฯ มอบทุนแก่ Pennsylvania College of Technology ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตก๊าซธรมชาติในสหรัฐฯ

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์## บ้านปูฯ มอบทุนแก่ Pennsylvania College of Technology ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตก๊าซธรมชาติในสหรัฐฯ

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ในฐานะตัวแทนของ BKV Operating, LLC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบ้านปูฯ ที่ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ Pennsylvania College of Technology ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ร่วมมือกับบ้านปูฯ และพันธมิตรอย่าง Kalnin Ventures LLC พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก๊าซธรรมชาติ มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่ง Pennsylvania College of Technology มีห้องทดลองที่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือปฏิบัติการในบ่อก๊าซ

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”   รายงาน

Related posts