##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##สสจ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

##เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์##ข่าวสาร สร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์##สสจ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีห่างไกลจากโรคด้วย

นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่ามีการระบาดทั่วทุกภาคของประเทศ รายงานผู้ป่วยสะสม จำนวน 121,696 ราย เสียชีวิต 127 ราย และในช่วงปลายปียังคงมีรายงานผู้ป่วยเกินค่ามาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี จึงคาดว่ามีโอกาสที่จะระบาดต่อเนื่องปี 2563 ซึ่งอาจพบผู้ป่วยสูงถึง 140,000 ราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562 มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 680 ราย อัตราป่วย 83.55 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อยู่อันดับที่ 68 ของประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคติดต่อได้เชิญชวนและให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุง” พร้อมกับส่วนกลางในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นอกจากการจัดกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” แล้ว ทาง สสจ.พระนครศรีอยุธยา ยังจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกตำบลทุกอำเภอต่อเนื่องทุกเดือน โดยเน้นในหมู่บ้าน ชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน สถานที่ราชการ นอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาของโรงพยาบาลทุกแห่ง ในการรองรับผู้ป่วยด้านการรักษาและสื่อสารความเสี่ยงสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการกำจัดยุง ป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดและทราบอาการป่วยที่ต้องรีบไปพบแพทย์

เดชา   อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์  รายงาน

 

Related posts