วันอังคารที่ 14 มกราคม 63 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน  “นัดพบแรงงาน”

วันอังคารที่ 14 มกราคม 63 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน  “นัดพบแรงงาน”

วันอังคารที่ 14 มกราคม 63 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดงาน  “นัดพบแรงงาน” ภายในงานพบสถานประกอบการชั้นนำมาเปิดรับสมัครหลายอัตรา ผู้ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือกำลังหางานใหม่เข้ามาสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที!!

🔊เตรียมเอกสารการสมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย 1 นิ้ว

🕙 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.
📌ที่ชั้น 2 หน้า Food Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts