โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบความปรารถนาดีเนื่องในปีใหม่ นายก อบจ. นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   นายกเทศบาลเมืองอโยธยา ประจำปี 2563

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบความปรารถนาดีเนื่องในปีใหม่ นายก อบจ. นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา   นายกเทศบาลเมืองอโยธยา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มอบหมาย นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้ามอบความปรารถนาดีพร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ท่านสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านสมทรง สรรพโกศกุล

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และท่านณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา ท่านเหล่านี้มีคุณูปการต่อโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในด้านการบริจาคทุนทรัพย์จำนวนมาก การระดมทุนเพื่อบริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล เป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างมากของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเป็นที่พึ่งยามมีปัญหา พร้อมปรึกษาหาแนวทางแก้ไขให้ตลอดมา
เนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยรุ่งโรจน์ตลอดกาล

ขอบคุณภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts