กรุงเทพมหานคร : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ2 ตามโครงการคืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ชุมชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานคร : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ2 ตามโครงการคืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ชุมชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14:00น. ณ ชุมชนประชาร่วมใจ2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกชุมชนประชาร่วมใจ2 ตามโครงการคืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ชุมชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

โดยโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลอง เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาพื้นที่คลอง ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาจำนวน 6,386 ครัวเรือน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ก่อสร้างใหม่ในที่เดิม จัดซื้อที่ดินใหม่และก่อสร้างขึ้น และย้ายไปโครงการอื่นที่รัฐจัดหาให้


สำหรับคลองเปรมประชากรเป็นคลองขุดสายแรก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ขุดขึ้นเพื่อรับนำ้จากแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อปีพ.ศ.2413 โดยต้นคลองเริ่มจากตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคลองเปรมประชากร ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตรเศษ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางปะอิน และสายคลองได้ขุดตัดเข้าสู่พื้นที่ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ต่อไป

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts