เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คสวัสดีปีใหม่ 2563อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คสวัสดีปีใหม่ 2563อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา นางปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คสวัสดีปีใหม่ 2563อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จำนวน 100,000 บาท

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน

Related posts