ขนส่งอยุธยาเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กร” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

ขนส่งอยุธยาเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กร” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11

เมิ่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 2 The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กร” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธี

นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า แผ่นป้ายที่นำมาประมูลในครั้งนี้  มีจำนวน 301 หมายเลข เป็นหมวดอักษร “กร” ถือว่าเป็นหมวดอักษรที่มีความหมายดี คือ ก หมายถึง “ก้าวหน้า” ร หมายถึง “รุ่งเรือง ร่ำรวย” ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นภาพเสมือนจริงแบบกราฟิก มีสีสันสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพเจดีย์สามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โบราณสถานที่สำคัญ มีแม่น้ำ 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี  ไหลมาบรรจบกันที่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพนาข้าว แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ภาพดอกโสนดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาพโรงงานแสดง

ถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เป็นฉากหลัง แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยะธรรมอันยาวนาน  และความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วจำนวน  761 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,218,000 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) คาดว่าในการประมูลครั้งนี้ จะมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมประมูล และได้เงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่น้อยกว่าในการประมูลครั้งที่ผ่านมา สำหรับการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 หมวดอักษร “กร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ The Hall Convention Center  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน

Related posts