“ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563″นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี) รับมอบกระเช้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพหมอนยางพารา

“ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563″นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี) รับมอบกระเช้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพหมอนยางพารา

นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี) รับมอบกระเช้า ผลิตภัณฑ์สุขภาพหมอนยางพารา จากคุณญาณิศา ชอบดี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วาย เอส ไบรท์ ลาเท็กซ์ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ หมอนยางพารา สังเคราะห์ ที่ผลิตในประเทศไทย นำมามอบเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563 .

และนายกวีพงษ์ ประเทืองสุขสาคร เหรัญญิกสมาคม ฯ รับมอบกระเช้าของขวัญจาก “ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล” เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ… โดยมอบหมายให้คุณอนงค์วดี จีระบุตร ประชาสัมพันธ์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้แทน นำกระเช้ามาอวยพร ให้แก่นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สภท.55 ปี) เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2563 ณ ที่ทำการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สี่แยกการเรือน) เขตดุสิต กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา…

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts