ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูพิสุทธิ์บุญสาร อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหญ่ชัยมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูพิสุทธิ์บุญสาร อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหญ่ชัยมงคล

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 19:00น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูพิสุทธิ์บุญสาร อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดใหญ่ชัยมงคล

โดยมีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts