#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดผึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดผึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 29 มกราคม 263 เวลา 09.00 น. นาง นวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน

สภากาชาดไทยมีภารกิจแก่นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วยการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความศรัทธาและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนเรื่องการปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจาก 2 เรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานควรมีการเตรียมพร้อมทั้งด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี การแพทย์ อาสาสมัคร เพื่อรองรับสถานการณ์ของประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ ฉะนั้นการฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะในการดูแลตนเอง ดูแลคนในครอบครัว มีความเข้าใจ หรือการมีจิตอสาที่จะให้การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล เป็นการปลุกพลังการมีจิตอาสาในเยาวชนให้เกิดขึ้นได้และยังสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นและชุมชนได้

ทำให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ทำหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป
เนื้อหาและหัวข้อที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย หลักการปฐมพยาบาลและภาวะหมดสติ การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การเปลี่ยนแปลงและการป้องกันอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย และ จิตอาสาในตัวเรา (Volunteer in my mind) ซึ่งใช้เวลาในการอบรม 1 วันโดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสร้างจิตอาสา สภากาชาดไทยมาแล้วและสนใจสมัครใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

เดชา  อุ่นขาว   ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts