#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ✨โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา✨”กิจกรรมจิตอาสา 5ส. และป้องกันการแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ” รณรงค์ กิจกรรม 5 ส. แผนกและตึกที่ให้บริการผู้ป่วยโดยบุคลากรของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

✨โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา✨”กิจกรรมจิตอาสา 5ส. และป้องกันการแพร่การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ” รณรงค์ กิจกรรม 5 ส. แผนกและตึกที่ให้บริการผู้ป่วยโดยบุคลากรของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ให้ความรู้ขั้นตอนการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 และโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 แก่ประชาชนผู้มารับบริการณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทุกท่านเพื่อ”ไม่ให้ตื่นตระหนก ไม่ให้ตกใจ แต่ให้ตื่นตัว” ในการป้องกันตนเองและให้ความรู้ต่อเนื่องไปยังคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นำคณะ ผู้บริหารหัวหน้าตึกหัวหน้าแผนกหัวหน้าหน่วยงาน ผู้สูงอายุจิตอาสาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกเดินรณรงค์ให้ความรู้ขั้นตอนการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 และโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

แก่ประชาชนผู้ที่เดินทางมารับบริการภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเอง และชุมชนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวในการรักษาสุขภาพดูแล และป้องกันโรคภัยต่างๆแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกหรือตกใจกับโรคภัยที่เกิดขึ้น
ทางด้าน นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (PHEOC)

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็ยไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts