#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# PEA ส่งมอบ เงินบริจาคสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

PEA ส่งมอบ เงินบริจาคสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายขจร โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสุวัช แก้วเขียว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมส่งมอบเงินสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาล 77 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท ให้กับ

นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและคณะผู้บริหารโดยมี ท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ และนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายแพทย์ พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม อโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2562 มีจำนวน 29 แห่ง โดย PEA จะส่งมอบเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2563 นี้ ส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2563 อีกจำนวน 47 แห่ง จะส่งมอบเงินในเดือนมิถุนายน 2563 รวมโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทั่วประเทศจำนวน 77 แห่ง เป็นเงินทั้งสิน 770 ล้านบาท

ขอบคุณภาพ-ข่าว :ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts