#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ผู้ว่าฯ อยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดตัวตลอดคลองระพีพัฒน์พร้อมสั่งการเร่งแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ผู้ว่าฯ อยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดตัวตลอดคลองระพีพัฒน์พร้อมสั่งการเร่งแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคันคลองระพีพัฒน์ สาย วังน้อย-หนองแค ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีถนนทรุดตัวลงคลอง มีความกว้างกว่า 2.50 เมตร ตลอดคลองยังมีการทรุดตัวเป็นจุดๆ

เกรงว่าประชาชนที่อยู่อาศัยริมคลอง และผู้ใช้ยานพาหนะสัญจรบนถนนเรียบคลอง จะได้รับอันตราย พร้อมสั่งการให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย พร้อมกับได้สั่งการแขวงการหลวงชนบท ให้ รีบมาดำเนินการซ่อมแซม หรือทำใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

ทั้งนี้นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอวังน้อย ได้สั่งการผู้ใหญ่บ้านออกตรวจ พร้อมประชาสัมพันธ์บอกข่าวชาวบ้านให้ใช้ความระมัดระวังในช่วงค่ำคืน อีกทั้งจัดให้มีเวรยาม วิ่งรถออกตรวจตลอดเวลา ป้องกันการเกิดเหตุอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน ในการนี้ทาง อบต. วังจุฬา ได้นำไฟฟ้า อุปกรณ์บอกทาง สัญญาณไฟเตือนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมาติดตั้งด้วย

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวสออนไลน์” รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts