#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# หยุดการแพร่ระบาด! กรมเจ้าท่า วางมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส “โคโรนา” ด้านการขนส่งทางน้ำ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

หยุดการแพร่ระบาด! กรมเจ้าท่า วางมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส “โคโรนา” ด้านการขนส่งทางน้ำ

กรมเจ้าท่า ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เรือโดยสาร ท่าเรือโดยสารสาธารณะ ทั่วประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เดินทางตรวจความพร้อม ในการมอบนโยบาย และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยสุ่มตรวจเรือวันเดอร์ฟูล เพิร์ล ซึ่งเป็นเรือภัตตาคาร และบริการอาหารพร้อมทั้งเรือเจ้าพระยาริเวอร์ไลน์ เรือโดยสารที่ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรือและท่าเรือทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่า ในการเฝ้าระวัง และป้องกันอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยเน้น เรือ ท่าเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ในแถบภูมิภาค อาทิ ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือเชียงแสน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคในส่วนกลาง และภูมิภาค กำกับดูแล เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการของกรมเจ้าท่า โดยเน้นย้ำ ท่าเรือ ตัวเรือ ท่าเทียบเรือ

สำหรับในส่วนของ “ท่าเรือ” ให้ดำเนินมาตรการคัดกรองคนประจำเรือ และผู้โดยสาร ของเรือที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หากพบผู้ที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ให้ติดต่อแจ้งสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อระมัดระวังป้องกันตนเอง พร้อมทั้งให่หลีกเลี่ยงการสัมผัส และไม่ควรอยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ หากพบว่าเริ่มมีอาการป่วย เช่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้รีบไปพบแพทย์ นอกจากนี้ ในส่วนของตัวเรือ และท่าเทียบเรือ ก็ให้ทำความสะอาดภายในตัวเรือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน โดยเน้นย้ำทำความสะอาดบริเวณจุดที่นักท่องเที่ยวสัมผัสบ่อยครั้ง และให้จัดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ประจำเส้นทางที่ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวเดินทางผ่าน และบริเวณห้องน้ำ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการ ภายในเรือ ควรใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่หรือรับเชื้อไวรัสโคโรน่า

สำหรับกรณีเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หากพบว่าลูกเรือ หรือผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือ มีไข้สูง หรือมีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจให้แจ้งสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือลำดังกล่าวจะเข้าเทียบท่า และให้เรือทอดสมอเพื่อรอเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบก่อนนำเรือเข้าเทียบท่า

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะที่กำกับดูแลความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือ จึงขอให้ผู้ประกอบการท่าเรือ และเรือโดยสารติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันอย่างใกล้ชิด และขอให้รายงานข้อมูล หรือเหตุการณ์ผิดปกติ มายังสายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะที่กำกับดูแล เรือ และท่าเรือโดยสารสาธารณะ จะดำเนินการสุ่มตรวจเรือ และท่าเรือโดยสารต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts