#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  “หอการค้า Ayutthaya night Running 2020” 📌วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563  Warm Up พร้อมกัน 18.00 น. ลานกิจกรรม วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“หอการค้า Ayutthaya night Running 2020”
📌วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563  Warm Up พร้อมกัน 18.00 น. ลานกิจกรรม วัดพระราม
อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

🖋เปิดสมัครทุกช่องทาง และด้วยตัวเองที่ สนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป 16.00 -20.00 น. ( ติดตามตารางการรับสมัครและช่องทางเพิ่มเติม)
1. ระยะ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร ราคา 650.- บาท
2. ระยะ 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร ราคา 650.-  บาท
3. VIP. สมัครวิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร ราคา 2,000.- บาท
รายได้ส่วนหนึ่ง ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ประเภทแข่งขัน🎯
1. ประเภทระยะ 5 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ และความสนุกสนาน แบ่งประเภท ชาย – หญิง ไม่แบ่งรุ่นและอายุ
2. ประเภทระยะ 10 กิโลเมตร แบ่ง วิ่งเพื่อสุขภาพ และความภาคภูมิใจ แบ่งประเภท ชาย – หญิง ไม่แบ่งรุ่นและอายุ
3. ประเภท VIP สมัครวื่งได้ทุกระยะ

😃สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ได้รับ เสื้อที่ระลึก,หมายเลขวิ่ง,เหรียญ Finisher
2. ผู้สมัคร ประเภท VIPได้รับ เสื้อวิ่ง เสื้อโปโล หมายเลขวิ่ง เหรียญ Finisher
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถเข้าเส้นชัยในระยะทางที่ลงทะเบียน (ทุกระยะ) จะได้รับเหรียญ Finisher
3. ประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร
อันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศ (ไม่แบ่งชายหญิง)
อันดับที่ 1 – 3 ชาย – หญิง รับของที่ระลึกตามอันดับ

4. ประเภทระยะทาง 10 กิโลเมตร
อันดับที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศ (ไม่แบ่งชายหญิง)
อันดับที่ 1 – 3 แบ่งชาย – หญิง มีเงินรางวัล. อันดับที่ 1 = 5,000 บาท
อันดับที่ 2 = 3,000 บาท
อันดับที่ 3 = 2,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม📱☎️
FB : หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
FB : Kriengkrai Judkree
Line ID: Krieng _rs
Krieng 081-812-6680.
Bell 091-813-9555
#หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#หอการค้าอยุธยาไนท์รันนิ่ง

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts