#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รับมอบธงตราสัญลักษณ์และองค์เหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จาก รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รับมอบธงตราสัญลักษณ์และองค์เหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จาก รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

นางศรีนวล ลัภกิตโล รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบธงตราสัญลักษณ์และองค์เหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้แก่ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เนื่องในโอกาสที่ทางศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม “มาฆบูชากรุงเก่า 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก”

ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกในระดับภูมิภาคที่ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของท่านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ณ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา –  สุจินดา   อุ่นขาว  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts