#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเสริมสิริมงคลชีวิต ในงาน…“มาฆบูชากรุงเก่า ๑๕๐ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเสริมสิริมงคลชีวิต ในงาน…“มาฆบูชากรุงเก่า ๑๕๐ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก”

วันที่ ๔ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บริเวณชั้น ๒ หน้า Food Park

• สักการะพระบรมสารีริกธาตุ, พระนิรันตราย
• กราบรูปเหมือน, พระธาตุ-เส้นเกศา
• ชมนิทรรศการชีวประวัติ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
• ร่วมเวียนเทียน “วันมาฆบูชา” ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ชั้น ๒ หน้า Food Park อยุธยาซิตี้พาร์ค

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts