#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# #กรมเจ้าท่า จัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่นำมาประดิษฐานที่กรมเจ้าท่า เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรชาวเรือที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาและประชาชนทั่วไป ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

#กรมเจ้าท่า จัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ อย่างสวยงามและยิ่งใหญ่นำมาประดิษฐานที่กรมเจ้าท่า เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรชาวเรือที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาและประชาชนทั่วไป ได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

🎈นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อ #อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานให้กับกรมเจ้าท่า #นำมาบรรจุที่เศียรพระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า ซึ่ง #ประดิษฐานบนชั้นดาดฟ้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า ซึ่งบรรยากาศในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นั้น กรมเจ้าท่าได้จัดแต่งริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ตลอดเส้นทาง โดยเริ่มจากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ถึง บริเวณลานต้นไทร กรมเจ้าท่า

โดยมีประชาชน หน่วยงานภาคงานรัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมขบวนอย่างพร้อมเพรียง สำหรับพระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่านั้น สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่า ได้รับการสถาปนา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2402 หรือเมื่อกว่า 160 ปี บุคลากรกรมเจ้าท่าจึงได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปปางรำพึง (พระพุทธรูปประจำวันศุกร์) ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บุคลากรกรมเจ้าท่าและชาวเรือที่สัญจรในแม่น้ำเจ้าพระยาและประชาชนทั่วไป โดยพระพุทธรูปปางรำพึงประจำกรมเจ้าท่า ที่ประดิษฐานบนชั้นดาดฟ้าท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่านี้ จะเป็นสถานที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไว้ให้ชาวเรือได้เคารพสักการะบูชา เมื่อล่องเรือผ่านกรมเจ้าท่า

🎈ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า มีกำหนดจัด #พิธีพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่าและจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งภายในงานเป็นธีมย้อนยุคแบบงานวัด โดยจะมีการจัดแต่งสถานที่และประดับไฟอย่างสวยงามแล้วยังมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดชุดแต่งกายย้อนยุค มหรสพ การแสดง #นักแหล่ชื่อดัง (ทศพล หิมพานต์ ) การแสดงเพลงพื้นบ้าน การละเล่นแบบงานวัด และการออกร้านแบบงานวัดเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพิธีพุทธาภิเษกอันเป็นมหามงคลแก่กรมเจ้าท่าอีกด้วย กรมเจ้าท่า จึง #ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภชพระพุทธรูปประจำกรมเจ้าท่า ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ลานต้นไทร และ ลานท่าเรือ กรมเจ้าท่า…

เดชา  อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts