#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 472 ปี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 472 ปี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 17:00 น.นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพร้อมด้วย นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีบวงสรวงเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ 472 ของสมเด็จพระสุริโยทัย วีระกษัตรีแห่งกรุงศรีอยุธยา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยได้รับความเมตตาจากพระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระเถระ 10 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ประดิษฐานอยู่ในทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ก่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการป้องกันน้ำท่วม และเป็นแหล่งเก็บน้ำ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในความรักชาติรักแผ่นดิน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัย และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่มีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2535
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts