#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# เชิญพี่น้องชาวใต้ที่พักอาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพบปะสังสรรค์ชาวใต้อยุธยา ครั้งที่ 76

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

เชิญพี่น้องชาวใต้ที่พักอาศัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพบปะสังสรรค์ชาวใต้อยุธยา ครั้งที่ 76

สมาคมชาวปักษ์ใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญพี่น้องชาวปักษ์ใต้ ที่พักอาศัย หรือมาทำงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดใกล้เคียง และเพื่อนทุกภาคที่ต้องการร่วมพบปะสังสรรค์ชาวใต้อยุธยา ครั้งที่ 76 ในวันศุกร์ที่
7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นไป พบกับวงดนตรีขวัญใจชาวใต้ “มาลีฮวนน่า” และอิ่มอร่อยกับอาหารปักใต้รสเลิศ โดยมี ด.ต.สิโรตม์  เศียรอุ่น  ประธานจัดงาน และนายสมชาย  รัตน์พันธ์  นายกสมาคมชาวปักษ์ใด้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts