นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กลุ่มนกหัวขวาน และ กต.ตร.ด้านสังคม จัดเสวนาวิชาการ LGBT ผู้นำยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ กลุ่มนกหัวขวาน และ กต.ตร.ด้านสังคม จัดเสวนาวิชาการ LGBT ผู้นำยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง

ที่ โรงแรม Glowfish Sathorn นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกอัยการสูงสุด-ผู้อำนวยการโครงการในพระราชดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด ประธานในโครงการ LGBTbeProud เสริมความภูมิใจ สังคมได้ประโยชน์ ซึ่งจัดโดย นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า กลุ่ม นกหัวขวาน ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการสำนักงานอัยการคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด, ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิกต.ตร.กทม.ด้านสังคม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน-ผู้สนับสนุนโครงการLGBT พร้อมด้วย ดร.วิชัย อรุณสิริตระกูล ประธาน กต.ตร.กทม.ด้านสังคม แขกผู้มีเกียรติ

มีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ มาร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง LGBT ผู้นำยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาร่วมเสวนา ได้แก่ คุณ กอล์ฟ-ธัญญ์วาริน สุขะฟิสิษฐ์ ( สส.กะเทยแต่งหญิงคนแรกของประเทศไทย ) คุณจุ๊บแจง หรือ Sarina Thai ( นางแบบผู้หญิงข้ามเพศบนเวที New York Fashion Week ) และ ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ ( อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อดีตผู้แทนไทยในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย Gender Equality ณ นครนิวยอร์ก )

นอกจากนี้ยังมีการประกวดภายใต้โครงการ LGBTbeProud เสริมความภูมิใจ สังคมได้ประโยชน์ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 กลุ่ม นกหัวขวาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) จัดประกวดขึ้น โดยมีผู้ชนะการประกวด

ได้แก่ 1. คุณคณาศักดิ์ นักรบ ได้รับรางวัล ขวัญใจ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม 2. นายณัฐพงศ์ ผาทอง, นายนรวิชญ์ นิธิปัญญา, นายวรกันต์ อรุณธรรมสกุล ได้รับรางวัล รองอันดับ 1 ขวัญใจ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม 3. คุณหมอโอม ฉันท์หทัย นันท์ชัย ได้รับรางวัล รองอันดับ 2 ขวัญใจ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

 

Related posts