#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อร่วมหารือข้อราชการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อร่วมหารือข้อราชการ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.55ปี) พร้อมด้วย ดร.อภิชา ระยับศรี เลขาธิการสมาคมชาวศรีสะเกษ และคุณณัฐสินี จีระฐานิตกิติกุล วิทยากรอิสระ เดินทางเข้าพบนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อปรึกษาข้อราชการ ณ ห้องทำงานอธิบดีกรมเจ้าท่า ชั้น7 กรมเจ้าท่า (อาคารริมน้ำเจ้าพระยา) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (4 ก.พ. 63) พร้อมกันนี้ ทางคณะที่เข้าพบได้ร่วมกันมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับอธิบดีกรมเจ้าท่าอีกด้วย

 

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดุแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts