#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ผู้ว่าราชการ-เจ้าคณะจังหวัด-เจ้าคณะอำเภอ-ข้าราชการ -พ่อค้าประชาชน ร่วมงาน”วันมาฆบูชาประจำปี 2563″ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร อย่างเนืองแน่น…

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ผู้ว่าราชการ-เจ้าคณะจังหวัด-เจ้าคณะอำเภอ-ข้าราชการ -พ่อค้าประชาชน
ร่วมงาน”วันมาฆบูชาประจำปี 2563″ ณ
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร อย่างเนืองแน่น…

 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มเวลา 06.00 น.
พระสงฆ์ 69 รูป ฉันภัตตาหารเช้า ณ อาคารพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยผู้ว่าราชการถวายกันเทศ และเครื่องไทยธรรมแด่ประธานพระสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำผู้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระเทพสาครมุนี ประธานสงฆ์ นำพระพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบ “องค์พระศรีสาครภูมิบาลประธานธรรมสุทัศน์” พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี “พระมงคลรัตนาภรณ์(ดิเรก ปิติทานนฺโท) พระสังฆาธิการเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว” นำคณะสงฆ์ในอำเภอบ้านแพ้ว ข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมงานวันสำคัญในครั้งนี้ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร…

และขอเชิญชวน
ร่วมงาน”วันมาฆบูชา”วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 (ตรงกับขึ้น 15 ค่ำเดือน 3) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัย และแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชน
“คณะสงฆ์อำเภอบ้านแพ้ว
ร่วมด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน”อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร

ขอเชิญชาวไทยหัวใจพุทธ ร่วมกันแต่งกายชุดขาว เพื่อร่วมงานในวันมาฆบูชา นี้…
ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร…
บุญใหญ่บุญโต กราบ”หลวงพ่อโต” วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ….

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts