#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 7 หนึ่งคนให้สามคนรับ มีอัยการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ร่วมบริจาค กันแน่น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 7 หนึ่งคนให้สามคนรับ มีอัยการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ร่วมบริจาค กันแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่( 6 ก.พ.63 ) ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานในโครงการรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 7 หนึ่งคนให้สามคนรับ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กทม.ด้านสังคม และ สภากาชาดไทย มีนายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา

นายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม ดร.วิชัย อรุณสิริตระกูล ประธานคณะอนุกต.ตร.กทม.ด้านสังคม คุณสุเทพ รุ่งวิทยนันท์ รองประธานคณะอนุ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม คุณปริญญา วงษ์เชิดขวัญ คุณสุมาลี นภกรีกกำแหง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม ดร กฤษณา หาระสาร คณะอนุ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม คุณเกียรติยศ ศรีสกุล คณะอนุ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา ร่วมงาน

นายพรชัย ชลวาณิชกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.-7 ก.พ.2563 เวลา 9.00-15.30น. ณ ห้องประชุม100ปี ชั้น 4 สำนักงานอัยการสูงสุด โดยได้ร่วมมือกับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) กทม.ด้านสังคม และสภากาชาดไทย มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เป็นจำนวนมาก ทั้งข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ พ่อค้า และ ประชาชนทั่วไป

การบริจาคโลหิต นับเป็นสิ่งสำคัญ สามารถ นำโลหิตที่ได้จากผู้ที่มีจิตใจอันเป็นกุศล นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆได้ เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้บริจาคได้บริจาคเลือดเนื้อในร่างกาย เพื่อช่วยต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้มีชีวิตอีกต่อไปได้โดยไม่ต้องเอาเงินไปช่วยเหลือ จึงเป็นโครงการบริจาคโลหิต 1 คนให้ 3 คนรับ กรุ๊ปเลือดที่ต้องการมากที่สุดก็คือ กรุ๊ป AB ตามมาด้วยกรุ๊ป A, B และ O การบริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในความสุขที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกถึงการ ให้ โดยไม่ต้องหวังผลตอบแทน การให้ที่ไม่ต้องเสียทรัพย์สิน การให้ที่ทำให้รู้สึกว่า เรามีความสุข มีคุณค่า มีความหมายสำหรับผู้อื่น

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts