#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้มรถส่วนราชการต้องผ่านค่าประเมิน หวังลดปัญหา PM 2.5

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้มรถส่วนราชการต้องผ่านค่าประเมิน หวังลดปัญหา PM 2.5

วันนี้ (13 ก.พ.63) เวลา 09.00 – 16.00 น. นายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นำทีมผู้ตรวจการขนส่งปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่อำเภอวังน้อยและอำเภอบางปะอิน ภายใต้มาตรการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

ตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าร้อยละ 45 ถือว่าไม่ผ่านและต้องนำรถไปแก้ไข ซึ่งจำนวนรถที่ตรวจทั้งสิ้น 221 คัน สรุปผลการดำเนินการดังนี้
1. อำเภอวังน้อย ตรวจรถจำนวน 80 คัน
-รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 15 คัน ผ่าน 15 คัน
-รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 65 คัน ผ่าน 59 คัน ไม่ผ่าน 6 คัน

2. อำเภอบางปะอิน ตรวจรถจำนวน 141 คัน
-รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 52 คัน ผ่าน 50 คัน ไม่ผ่าน 2 คัน
-รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 89 คัน ผ่าน 74 คัน ไม่ผ่าน 15 คัน
ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำหน่วยงานที่นำรถเข้ารับการตรวจสอบให้ดำเนินการแก้ไขรถที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานด้วยแล้วชาวบ้านอำเภอวังน้อยเขาฝากมา ยังไงก็ช่วยกันมาตรวจรถบรรทุกดินบางนะ เห็นวิ่งกันฝุ่นฟุ้งเลย และบ้างคันควัดดำมากเลย

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts