#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard : TMVS) ณ ห้อง Le Concorde Ballroom โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard : TMVS) ณ ห้อง Le Concorde Ballroom โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ

คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard : TMVS) ประเภท Exhibition, Meeting Room พร้อมด้วย

 

คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค รับมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard : TSEMS) ประเภทห้องประชุมสัมมนา ประจำปี 2562 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน จากคุณนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ณ ห้อง Le Concorde Ballroom โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

 

Related posts