#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอรายละเอียดของการดำเนินงานของการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2563

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่คณะกรรมการมรดกโลกแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะการแสดงแสงเสียงประกอบสื่อผสม มีเนื้อหา เทคนิคและวิธีการนำเสนอ การดำเนินเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ที่น่าติดตาม การแสดงของช้างแสนรู้ การจัดกิจกรรมถนนกินเส้น ถนนคนเดิน ลานวัฒนธรรม งานกาชาด การประกวดปลากัดของสมาคมปลากัดแห่งประเทศไทย การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการจัดงานได้ โดยจะมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 18 โซน โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ถนนกินเส้น ที่จะนำอาหารที่เกี่ยวกับกับเส้นที่โดดเด่นของอำเภอทั้ง 16 อำเภอมาตั้งร้านให้บริการประชาชน การเดินแบบผ้าไทยจากสภาวัฒนธรรม กิจกรรมมัจฉากาชาด การประกวดนางสาวอยุธยา โดยคาดว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก

ขอบคุณภาพข่าว :สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts