#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นายกสนับสนุนเงินส่วนตัวท่านนายกในการจัดงาน 10,000บาท เพื่อทำบุญศูนย์แพทย์ป้อมเพชร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นายกสนับสนุนเงินส่วนตัวท่านนายกในการจัดงาน 10,000บาท เพื่อทำบุญศูนย์แพทย์ป้อมเพชร

 

ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกและ นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายก งานทำบุญศูนย์แพทย์ป้อมเพชร พร้อมทั้งนี้ท่านนายกสนับสนุนเงินส่วนตัวท่านนายกในการจัดงาน 10,000 บาท

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts