#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ประชาธิปัตย์ เปิดสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.สระบุรี ตั้ง “ เสี่ยดำ”ทรงกรด ใสแก้ว เป็นหัวหน้าสาขาพรรค

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ประชาธิปัตย์ เปิดสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.สระบุรี ตั้ง “ เสี่ยดำ”ทรงกรด ใสแก้ว เป็นหัวหน้าสาขาพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 63 ที่ ประชุมร่องแซง 6 หมู่ 2 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี นายราเมศ รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา และ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหารสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จ.สระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 โดยมี “เสี่ยดำ” นายทรงกรด ใสแก้ว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์) นายสมบูรณ์ มีนาค , นายอรชุน ประสิทธิ์สมบัติ,นันทวัชร กี่สง่า,อมร อมรรัตนานนท์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคประชาธิปัตย์ จ.สระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งมีสมาชิกพรรคได้เสนอชื่อในการเลือกตั้งหัวหน้าสำนักงานพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขานุการฯ รองเลขานุการฯ เหรัญญิกฯ นายทะเบียนฯ กรรมการ สาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 จ.สระบุรี โดยการหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปแบบระบอบประชาธิปไตย

ผลการลงเลือกตั้งนายทรงกรด ใสแก้ว ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสำนักงานพรรค สาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 3 จ.สระบุรี นายสมบูรณ์ มีนาค เป็นรองหัวหน้าสำนักงานพรรคฯ น.ส.วรรณารส ศรีโคตร เป็นเลขานุการฯ นายศุภวัต สรวิรุฬณ์ เป็นรองเลขานุการฯ น.ส.แสงสุรัตน์ ภาควัด เป็นเหรัญญิกฯ นางอรุณ ทรงสวัสดิ์ เป็นนายทะเบียนฯ และมีคุณสิทธิชัย จรานุพันธ์ , เกตุแก้ว พลอยทับทิม,วิศิณี เฉยเจียม,จำรูญ พรมทัต,สมชาย แดงน้อย เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการดูแลเข้าถึงช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์  และบรรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts