#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเป็นวิทยากรตำรวจ ด้านการสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเป็นวิทยากรตำรวจ ด้านการสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่

พลตำรวจตรี ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม “ถ่ายทอดความรู้การเป็นวิทยากรตำรวจ ด้านการสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยวิทยากรต้นแบบ” เพื่อสร้างวิทยากรประจำสถานีตำรวจ พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วม และช่วยสนับสนุนในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการป้องกันอาชญากรรมแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมชั้น3 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (27 ก.พ. 63)

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โรงพักละ 5 นาย จำนวน 11 โรงพัก รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 นายนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกโรงพักในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคุณเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ คณะกรรมการติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี ,คุณลิลลี่ ศรีภิรมย์รักษ์ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอีกด้วย

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และบบรณาธิการข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

 

Related posts